Para. 4 paveikslų ciklas

Šiame cikle M. K. Čiurlionis bando apibendrinti gamtos gyvenimą per nuolat pasikartojančias ryto – dienos – vakaro – nakties būsenas. Tiesa, paveikslas „Rytas” yra neišlikęs. Gamta šiuose paveiksluose personifikuojama. Visuose paveiksluose pasikartoja plaštakos motyvas – su išskėstais, vienu pakeltu arba į kumštį sugniaužtais pirštais. Labai svarbų vaidmenį visuose paveiksluose turi debesys. Juose lyg atsikartoja žemėje vykstantis veiksmas, tik jau dieviškajame lygmenyje.

Vakaras. III iš 4 paveikslų ciklo „Para“

  • 1904/5 m.
  • popierius
  • pastelė

Diena. II iš 4 paveikslų ciklo „Para“

  • 1904/5 m.
  • popierius
  • pastelė

Naktis. IV iš 4 paveikslų ciklo „Para“

  • 1904/5 m.
  • popierius
  • pastelė