Triptiko „Karalaičio kelionė“ eskizas (fragmentas) ir brolio Stasio brėžinys