Neatpažinti M. K. Čiurlionio muzikos ciklai | Unknown Musical Cycle of M. K. Čiurlionis

Jurgis Karnavičius (fortepijonas / piano)

Rimantas Janeliauskas, 2019. Irašyta Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2018.10.29-30 d. | Recorded at Lithuanian Academy of Music and Theatre on 2018, 29-30 October.

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius