LEGENDOS: Lietuvių muzika violončelei ir fortepijonui / Lithuanian music for cello and piano

Gleb Pyšniak, violončelė / cello. Rokas Zubovas, fortepijonas / piano

VšĮ Impetus musicus | IMP 009, 2022

Kompozitoriui užvis svarbiausia kalbėti savu, autentišku balsu. Tokiu šioje vinilinėje plokštelėje prabyla penkios asmenybės, savo muzika liudijusios ištisą profesionaliosios Lietuvos muzikos epochą. Tai penkios mūsų muzikinės kultūros legendos: Anatolijus Šenderovas, Vidmantas Bartulis, Faustas Latėnas, Vy- tautas Barkauskas ir, žinoma, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jų darbus violončelės ir fortepijono duetui plokštelėje įrašė violončelininkas Glebas Pyšniakas ir pianistas Rokas Zubovas.

The most important thing for a composer is to speak in his own, authentic voice. This is how five person- alities who represent the entire historical scope of Lithuanian professional music speak in this vinyl re- cord. Five legendary composers of Lithuanian musical culture presented here are Anatolijus Šenderovas, Vidmantas Bartulis, Faustas Latėnas, Vytautas Barkauskas and, of course, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Their works for cello and piano are recorded on this vinyl by cellist Gleb Pyšniak and pianist Rokas Zubovas.

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)
1. Noktiurnas fis-moll, op. 4 Nr. 1 (VL 178)*
2. Viešpaties Angelas (Angelus Domini), op. 6 Nr. 1 (VL 184)**
3. Preliudas h-moll, op. 11 Nr. 3 (VL 182a)*
4. Preliudas d-moll, op. 12 Nr. 1 (VL 239)*
5. Dedikacija, op. 3 Nr. 1 (VL 169)*
6. Noktiurnas cis-moll, op. 6 Nr. 2 (VL 183)*
Anatolijus Šenderovas (1945–2019)
1.2. Sulamitos giesmės / Songs of Shulamith
Vidmantas Bartulis (1954–2020)
3. Palydžiu iškeliaujantį draugą ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius... /
I’m Seeing My Friend Off and We Are taking One Last Look at the Snow-covered February Trees...
Faustas Latėnas (1956–2020)
Sonata violončelei ir fortepijonui
1. Ramiai, plaukiančiai
2. Gyvai
3. Andante
Vytautas Barkauskas (1931–2020)
Suite de Concert Op. 98
1. Impetuoso
2. Calmo, con dolore
3. Scherzo, con grazia
4. Quasi tranquillo
5. Affetuoso – Hommage à Stasys Lozoraitis

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius