Treskino muzikos mokykla: koncertų, repeticijų, posėdžių vieta