M. K. Čiurlionio kelio monumentalioji skulptūra „Smuikininkė“