PASAULIO SUTVĖRIMAS (VII)

Popierius, tempera. 1905 / 6, Varšuva.

Iš ciklo 13 paveikslų ciklas PASAULIO SUTVĖRIMAS

CREATION OF THE WORLD (VII)

Tempera on paper. 1905 / 6, Warsaw.

From cycle The cycle of 13 paintings CREATION OF THE WORLD

СОТВОРЕНИЕ МИРА (VII)

Бумага, темпера. 1905 / 6, Варшава.

Цикл Цикл из 13 картин СОТВОРЕНИЕ МИРА

36cm × 31,5cm

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius