Muzikos įrašai

LEGENDOS: Lietuvių muzika violončelei ir fortepijonui / Lithuanian music for cello and piano

Gleb Pyšniak, violončelė / cello. Rokas Zubovas, fortepijonas / piano

VšĮ Impetus musicus | IMP 009, 2022


M.K. ČIURLIONIS. DAINŲ PASAULIS | THE WORLD OF SONGS

Atlieka kamerinis choras „Aidija“, dirigentas Romualdas Gražinis | Performed by „Aidija“ Chamber Chor, conductor Romualdas Gražinis

„Aidija“, 2022


EITI RAMYBEN. Rokas Zubovas & Phil Von

Piano & arrangements by Rokas Zubovas
Electronics, mixing & production by Phil Von

Zona Music, 2021


M. K. Čiurlionis. Bėkit, bareliai. Liaudies dainos chorui ir fortepijonui | Run, You Fields. Folk Songs for Choir and Piano.

Choras/choir "Aidija", dirigentas/conductor Romualdas Gražinis. Rokas Zubovas, fortepijonas/piano

VšĮ "Impetus musicus", 2020


Ciurlionis. Kestutis Overture. In the Forest. The Sea

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras | Lithuanian National Symphony Orchestra, Modestas Pitrenas (dirigentas | conductor).

ONDINE, 2020


Neatpažinti M. K. Čiurlionio muzikos ciklai | Unknown Musical Cycle of M. K. Čiurlionis

Jurgis Karnavičius (fortepijonas / piano)

Rimantas Janeliauskas, 2019. Irašyta Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2018.10.29-30 d. | Recorded at Lithuanian Academy of Music and Theatre on 2018, 29-30 October.


Muzika filmui Laiškai Sofijai / Music from feature film Letters to Sofija

Rokas Zubovas, piano

VšĮ "Impetus musicus", Leidybą parėmė / Supported by Lietuvos Kultūros taryba. Listen on Spotify., 2017


M. K. Čiurlionis - A. Malcys. Pasaulio sutvėrimas / The Creation of the World

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras / Lithuanian National Symphony Orchestra
Dirigentai / Conductors - Robertas Šervenikas (1-3), Modestas Pitrėnas (4-7)

VšĮ "Impetus musicus", 2016


Šv. Liudviko Marija Grinjono de Monforo pamaldumas Švč. Mergelei Marijai

Filosofų mokslų dr. Bronė Gudaitytė

Gyvenimo institutas, 2015


Jūra miške / The Sea in the Forest

Liudas Mockūnas, saksofonas / saxophone
Petras Geniušas, fortepijonas / piano

Lithuanian Music Information and Publishing Centre, 2013


Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius