catalogue

Piękność twą widzę | In deiner ganzen schonheit prangst du vor mir | Tavo regiu aš grožį

Redaktoriai / Editors: Dariusz Kacprazak, Osvaldas Daugelis

5, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2020, ISBN 978-83-63365-82-0

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius