Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika | Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: drawings, sketches, graphic arts

Katalogo sudarytoja | Catalog compiled by Milda Mildažytė-Kulikauskienė

5, Leidėjas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. | Publisher: M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Science and Encyclopaedia Publishing Centre, 2020, ISBN: 978-5-420-01837-8

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius