M. K. Čiurlionis. Bėkit, bareliai. Liaudies dainos chorui ir fortepijonui | Run, You Fields. Folk Songs for Choir and Piano.

Choras/choir "Aidija", dirigentas/conductor Romualdas Gražinis. Rokas Zubovas, fortepijonas/piano

VšĮ "Impetus musicus", 2020

Dainų dainelė / The Song of Songs, VL 34 – Choras „Aidija“
Išėjo mergelė / Maiden Went Out For a Walk, VL 278 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Išėjo seselė / Sister Went Out For a Walk, VL 37 – Choras „Aidija“
Vienam kiemely / In One Little Yard, VL 28 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Vienam kiemely / In One Little Yard, VL 274 – Choras „Aidija“
Anoj pusėj Nemuno / On the Other Side of the Nemunas River, VL 27 – Choras „Aidija“
Močiute, noriu miego / Dear Mother, I Want to Sleep, VL 281 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Oi, lekia, lekia / Swans Fly in the Sky, VL 55a – Choras „Aidija“
Oi, lekia, lekia / Swans Fly in the Sky, VL 273 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Sėjau rūtą / I Saw the Rue, VL 334 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Siuntė mane močiutė / Mother Sent Me to the Seas, VL 62 – Choras „Aidija“
Oi, giria, giria / Down in the Green Woods, VL 52 – Choras „Aidija“
Oi, giria, giria / Down in the Green Woods, VL 274 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Aš pasėjau rūtelę / I Saw the Rue, VL 280 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Beauštanti aušrelė / The Dawn is Breaking, VL 31 – Choras „Aidija“
Aš prašiau Dievą / I Asked the Lord, VL 30 – Choras „Aidija“
Sėjau rūtą / I Saw the Rue, VL 179 -– Rokas Zubovas, fortepijonas
Bėkit, bareliai / Run, You Fields, VL 32 – Choras „Aidija“
Bėkit, bareliai / Run, You Fields, VL 279 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Sutems tamsi naktužėlė / Dark Night will Fall, VL 66 – Choras „Aidija“
Šėriau žirgelį / I Fed My Riding Horse, VL 292 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Šėriau žirgelį / I Fed My Riding Horse, VL 68 – Choras „Aidija“
Subatos vakarėly / Saturday Night, VL 63 – Choras „Aidija“
Subatos vakarėly / Saturday Night, VL 286 -– Rokas Zubovas, fortepijonas
Vai, močiute / Oh, My Mother, VL 73 – Choras „Aidija“
Vai, močiute / Oh, My Mother, VL 275 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Prapuoliau, močiute / I Am Lost, Dear Mother, VL 58a – Choras „Aidija“
Prapuoliau, močiute / I Am Lost, Dear Mother, VL 174 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Ant kalno gluosnys / A Willow on the Hill, VL 27b – Choras „Aidija“
Ganau ganau aveles / I am Sheparding My Sheep, VL 282 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Kad ir nežinojau / Even Though I didn‘t know, VL 290 – Rokas Zubovas, fortepijonas
Pasekėjužėliai / Dear Brother of the Bride, VL 56 – Choras „Aidija“
Dainų dainelė / The Song of Songs, VL 33 – Choras „Aidija“
Ei, mergele, kur buvai / Where Have You Been, Maiden, VL 283 – Rokas Zubovas, fortepijonas

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius