ŽEMAIČIŲ KOPLYTSTULPIAI

Popierius, tempera. 1909.

WAYSIDE CROSSES OF ŽEMAITIJA

Tempera on paper. 1909.

ЖЕМАЙТИЙСКИЕ ПРИДОРОЖНЫЕ РАСПЯТИЯ

Бумага, темпера. 1909.

35,8cm × 31cm

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius