Naujienos

2011-05-10

Apie Čiurlionį ir kitus genijus

Gegužės 11-12 d. Vilniuje, LR Seime ir „Piano.lt“ salėje, vyks menotyrininko ir muziko prof. Michailo Kaziniko paskaitos apie M. K. Čiurlionį ir kitus genijus.

Prof. M.Kaziniko renginių siekis – žadinti švietimo, verslo, kultūros, politikos gilumines įžvalgas ir iniciatyvas, telkti progresyvių verslo, valstybės ir visuomenės veikėjų bendruomenę. M. Kaziniko neįprastos paskaitos apjungia filosofiją, meną ir psichologiją.

M.Kazinikas – Nobelio premijos teikimo ceremonijos koncertų pagrindinis ekspertas, menotyrininkas. Švedijos televizijos „Axess TV“užsakymu pradėtame filmų cikle „Laisvas skrydis arba ad libitum“, skirtame pasaulio muzikos kultūrai, M. Kazinikas sukūrė filmą apie M. K. Čiurlionį. „Jeigu jūs iš tikrųjų suvoktumėte M. K. Čiurlionį, jo genialumą, muzikos ir dailės kūriniuose atsispindinčią visatos kilmę ir vientisumą,  jūs galėtumėte suprasti save, savąjį unikalumą, o pasauliui per pamatines žinias atverti svarbiausius dalykus,” – sako autorius. Sausio 13-osios įvykių metu M. Kazinikas palaikė lietuvių tautos dvasią, koncertuodamas su G. Dalinkevičiaus kameriniu orkestru Kaune.

Gegužės 11 d. 12-13.30 val. Vilniuje, LR Seime, vyks M.Kaziniko paskaita-diskusija „M. K. Čiurlionis: Lietuvos galimybių įžvalgos. Kultūros įtaka politikai ir visuomenės progresui“.

Gegužės 12 d. 18-21 val. Vilniuje, „Piano.lt“ salėje, vyks M.Kaziniko vakaras „Genijų virpesiai”. Paskaita „J. S. Bachas ir A. Einšteinas. L. Bethoveno efektas.  M.K. Čiurlionio efektas.“

Išsamesnė M.Kaziniko paskaitų programa – www.hai.lt

 


2011-04-26

„ŠIMTAS METŲ PO ČIURLIONIO (M.K. ČIURLIONIO FENOMENO MĮSLĖ)“

Balandžio 28- 29 dienomis, 10 val. Čiurlionio draugija ir M.K. Čiurlionio namai Vilniuje rengia respublikinę mokslinę konferenciją, skirtą  M.K. Čiurlionio šimtosioms mirties metinėms.

Konferencija  įtraukta į valstybinių 2011 metų renginių, skirtų  M.K. Čiurlioniui paminėti, programą. Mokslinėje konferencijoje dalyvaus iškiliausi šalies meno filosofai, dailėtyrininkai, muzikologai, literatūros ir kultūros istorijos tyrinėtojai:  prof. habil. dr.  A. Andrijauskas, prof. habil. dr. V. Daujotytė, prof. dr. J. Bruveris, prof. dr. L. Klimka,  prof. dr. D. Kučinskas, prof. dr. E. Aleksandravičius, prof. dr. K. Stoškus, prof. dr. E. Ignatonis, doc. dr. R. Andriušytė – Žukienė, doc. R. Astrauskas, doc. M. Urbaitis,  doc. R. Zubovas ir kiti.

Temomis, susietomis su Čiurlionio kūrybos fenomenu, diskutuos platus intelektualų ratas.

Konferencijos koordinatorius – menotyrininkas Stanislovas Urbonas.

El. paštas: ciurlionio.namai@vilnius.lt, tel. 8 617 36830; 2622451;

Konferencija vyks M.K. Čiurlionio namuose, Savičiaus g. 11, Vilniuje.


2011-03-24

LENKIJOJE MINIMOS M. K. ČIURLIONIO 100-OSIOS MIRTIES METINĖS

2011 m. kovo 25-26 d. Varšuvos karalių rūmų koncertinėje salėje ir Zakroczymo miesto dvare ,,Złatopolska dolina“ koncertuos lietuvių pianistai Sonata Deveikytė-Zubovienė ir Rokas Zubovas. Koncertai skirti paminėti M. K. Čiurlionio 100-ias mirties metines Lenkijoje. Atlikėjai parengė specialią fortepijoninę programą, kuri atspindi M. K. Čiurlionio ir lenkų kompozitoriaus Eugeniuszo Morawskio draugystę bei jų kūrybos sąsajas.

Prieš koncertus, Varšuvos nacionalinio muziejaus ,,Karalių rūmai“ specialistas Daniel Artymowski skaitys paskaitą apie M. K. Čiurlionio tapybą.

Koncertus organizavo ir dalinai finansavo Varšuvos karalių rūmai, Zakroczymo miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros ministerija. Koordinavo Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje.

 


2011-03-12

Čiurlionio muzika ir tapyba Suomijos Muzikologų sąjungos 100mečio konferenicjoje Helsinkyje

Ilmaris Krohnas įsteigė Suomijos muzikologų draugiją 1911 metais. Pažymint Suomijos muzikologijos 100metį, kovo 15-18 dienomis Helsinkyje rengiama šventinė konferencija. Konferenciją drauge rengia Suomijos Muzikologų draugija, Suomijos etnomuzikologų draugija, Helsinkio Universitetas, Sibelijaus muzikos akademija, bei Suomijos tarpdisciplininių studijų centras.

Konferencijos renginių programoje, kovo 17 dieną vyks Čiurlionio muzikos ir tapybos pristatymas. Programa “Čiurlionio pasaulis” kompleksiškai pristatys visas tris Lietuvos didžiojo menininko kūrybos kryptis – muziką, tapybą ir literatūrą. Programą atliks pianistai Sonata ir Rokas Zubovai.

Programos pristatymą organizavo Lietuvos Resublikos ambasada Helsinkyje.


ČIURLIONIO KŪRYBA PRISTATOMA JEREVANE

LR diplomatinė atstovybė Jerevane, minėdama M. K. Čiurlionio 100-ąsias mirties metines ir pažymėdama diplomatinių santykių tarp Armėnijos ir Lietuvos užmezgimo 20-metį, 2011 m. įgyvendina keletą kultūros projektų.

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Armėnijos nacionalinėje galerijoje kovo 9 – 31 dienomis eksponuojama M. K. Čiurlionio paroda, pristatanti iškilaus lietuvių menininko gyvenimą ir unikalią kūrybą.

Iškilmingo parodos atidarymo metu kovo 17 d. skambės kompozitoriaus fortepijoniniai kūriniai, atliekami armėnų pianistės Armine Grigorian. Renginyje dalyvaus Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

Armėnijos lietuvių bendruomenės nariams bus pravesta ekskursija gimtąja lietuvių kalba. Parodą pristatys Jerevane gyvenanti profesionali menininkė Dalia Stoškutė.

Pagal susitarimą su Armėnijos nacionalinės galerijos administracija, Armėnijos lietuvių bendruomenės nariai parodą galės lankyti nemokamai.

Valstybės dienos proga liepos 12 d. Jerevano Aramo Chačiaturiano koncertų salėje pirmą kartą skambės M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Miške“ atliekama Armėnijos valstybinio filharmonijos orkestro diriguojant Eduardui Topčianui.

Koncerte dalyvaus solistai iš Lietuvos ir Singapūro: Jonas Kublickas (gitara), Žilvinas Brazauskas (klarnetas), Igor Kramarev (trimitas), Abigail Sin (fortepijonas).

M. K. Čiurlionio ir kitų lietuvių kompozitorių kamerinius kūrinius visus metus mokosi ir atlieka Jerevano meno mokyklų auklėtiniai, profesionalūs muzikai, lituanistinės mokyklos mokiniai.

Skleisti informaciją apie renginius ambasadai padeda Armėnijos Respublikos kultūros ministerija ir Jerevano m. savivaldybė.

 


2011-03-03

Čiurlioniui ir Griegui skirtas festivalis

XIV – sis E.Griego ir M.K.Čiurlionio muzikos festivalis vyksta Lietuvos kultūrai reikšmingos sukakties fone. 2011 m.balandžio 10 dieną minėsime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio šimtąsias mirties metines, kurias UNESCO įtraukė į šiais metais minimų datų sąrašą. Šis festivalis tampa skambančia įžanga į vyksiančius renginius, skirtus M.K.Čiurlioniui.

Per 20 metų tarp Lietuvos ir Norvegijos plėtojosi šilti, draugiški santykiai. Norvegijoje radosi žmonių, nuoširdžiai palaikiusių Lietuvą kovoje už laisvę. Vėliau gimė vaisingos kultūrinio bendradarbiavimo iniciatyvos, viena jų – nuo 1998 m. Kaune vykstantis E.Griego  ir M.K.Čiurlionio muzikos festivalis. Jo sumanytojai – Kauno valstybinės filharmonijos ir Norvegijos Hordalando  kultūros skyriaus vadovai.

Festivalio idėja – klausytojams pristatyti dviejų menininkų, gyvenusių toli nuo didžiųjų Europos kultūros centrų, kūrybą, kurios dėka prieš šimtmetį pasaulis „atrado“ Norvegijos ir Lietuvos meną. Šis „atradimo“ procesas tebevyksta, ypač M.K.Čiurlionio. Jo įvairiapusė kūryba sulaukia dėmesio ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose. Ypač jo menas vertinamas Japonijoje, kurioje buvo pristatyta V.Landsbergio monografija „M.K.Čiurlionis. Laikas ir turinys“, išleista japonų kalba.

 

 


2010-12-22

Pranešimas apie konferenciją „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911): jo laikas ir mūsų laikas“

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos kultūros tyrimų institutu, kviečia į tarptautinę konferenciją.

Konferencija įvyks 2011 m. rugsėjo 21–24  d.  Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje

2011-ji – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio išėjimo šimtmečio metai. Praėjęs laikas įrodė, kad  menininko gyvenimo metu retai skambėjusi, likusi rankraščiuose ir nebaigtuose eskizuose jo kūryba i atspindėjo esminius Europos muzikos lūžio procesus. Tai XX a. pradžios paribiuose susidurianti romantiškoji idioma ir aktyvūs gimstančio  modernizmo  ženklai. M. K. Čiurlionio muzikoje telkėsi kompozitorių slaptaraščių, kompozicinės medžiagos „gamybos“ būdų paieškos, šios medžiagos tolesnės struktūrinės ir formalios būties numatymas. Atėjusi iš romantiškų inspiracijų skliauto, M. K. Čiurlionio kūryba buvo vizionieriška XX a. Naujosios muzikos perspektyvos kryptimi.

Varšuvoje, Leipcige, Druskininkuose, Vilniuje, Sankt-Peterburge komponuota M. K. Čiurlionio muzika, pripažinta  kaip pirmojo lietuvių muzikos klasiko kūryba, sugėrė kultūrinį XX a. pradžios aromatą. Tačiau šio „muzikos ir tapybos kompozitoriaus“ (O. Messiaen) paslaptys, ženklai, žodynas, mintys nėra išsamiai  perskaitytos iki mūsų dienų.

M. K. Čiurlionio – kompozitoriaus mįslę suvokti padeda jo sielos ir talento antrininkas Čiurlionis – dailininkas. Panašiai kaip kompozitorius, jis kilo iš romantiško mistikos ir simbolių pasaulio. Jis susikūrė poetišką tapybos kalbą ir su metafizikos prisotintu teptuku maišė spalvas iš moderniųjų siurrealizmo ar abstrakcionizmo išraiškos priemonių palečių. Nedideliuose popieriaus lakštuose Čiurlionis tempera kūrė universalaus tobulo pasaulio viziją. Joje telkėsi iš eurocentrinės kultūros glėbio ištrūkęs vaizdinių babilonas.

Keturias dienas Vilniuje truksianti konferencija siekia nubrėžti plačius M. K. Čiurlionio kūrybos tyrimo horizontus. Siūloma naujai peržiūrėti esamus požiūrius ir, remiantis naujausiais tyrimais, pereiti į kitą M. K. Čiurlionio kūrybos pažinimo lygmenį. Svarstant jo pranašingos  meninės intuicijos priežastis ir  žvelgiant iš šimtmečio atstumo bei naujųjų tyrinėjimo metodologijų perspektyvos, konferencija skatina apibrėžti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vietą XX amžiaus kultūros žemėlapyje.

Konferencijos organizatoriai siekia suburti muzikologus, dailėtyrininkus, filosofus, kultūros diskurso tyrėjus ir paskatinti gilesniam tarpdisciplininiam M. K. Čiurlionio kūrybos tyrimui. Kviečiame teikti įvairių formatų pranešimus, orientuotus į siūlomas problemines potemes. Galutinė konferencijos programa ir grupinės sesijos bus suformuotos pagal gautus konkrečius siūlymus.

Daugiau informacijos apie M. K. Čiurlionį: www.mic.lt/ciurlionis, www.ciurlionis.eu. Dėl M. K. Čiurlionio partitūrų ir muzikos įrašų prašome kreiptis į Liną Paulauskį, Muzikos informacijos ir leidybos centro direktorių, el. p. linas@mic.lt

Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC)

A. Mickevičiaus g. 29, LT-08117 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 5 2726986, +370 5 2123027, fax. +370 5 2120939, el. p.: info@mic.lt


2010-11-24

Milane prasidėjo mokinių „ČIURLIONIADA“

Italijoje minimą Tarptautinę vaikų teisių dieną – lapkričio 20-ąją –  Milane prasidėjo Lietuvos ambasados Italijoje ir Milano savivaldybės edukacinis projektas „Vaikų teisė į svajonę“. Tai M.K.Čiurlionio parodą „Čiurlionis: ezoterinė kelionė 1875-1911“ Milano Karališkųjų rūmų muziejuje „Palazzo Reale“ lydintis renginys vaikams ir jaunimui.

Iki parodos pabaigos truksiančio projekto tikslas – plačiau supažindinti jaunuosius meno mėgėjus su M.K.Čiurlionio kūryba, paskatinti domėtis Lietuva, jos kultūra ir istorija. Projekte dalyvauja virš dešimt tūkstančių mokinių iš Lombardijos regiono.

Lietuvos ambasada Italijoje ir Milano savivaldybė vaikams parengė edukacinę programą: muziejuje „Palazzo Reale“ vyksta paskaitos apie Čiurlionio gyvenimą ir jo kūrybą, muzikos pristatymai, vaikai diskutuoja, jiems eksponuojami Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos auklėtinių piešiniai. Didžiojo lietuvių menininko įkvėpti pieš ir patys italų mokiniai. Projekto pabaigoje bus surengtas piešinių konkursas.

„Siekiame pristatyti M.K.Čiurlionį ne tik meno megėjams, bet ir jaunimui. Todėl surengėme savotišką „čiurlioniadą“ – mokiniai pasiners į Čiurlionio pasaulį,  o patirtus įspūdžius perteiks savais piešiniais“, – sakė projekto idėjos autorė Lietuvos kultūros atašė Italijoje Ieva Gaižutytė.

Projektą vainikuos Lietuvos ambasados inicijuotas eksperimentas: pirmą kartą istorijoje šiame viename prestižiškiausių pasaulio muziejų bus eksponuojami vaikų darbai. Iš Lombardijos mokyklose vaikų sukurtų darbų bus atrinki geriausieji ir 2011 metų vasario 6-13 dienomis eksponuojami muziejuje „Palazzo Reale“ po vienu stogu su M.K.Čiurlionio kūriniais.

Edukacinės programos dalyviams išleisti du specialūs parodos katalogai „Tolimos žemės simfonija“, skirti 5-9 metų ir 10-16 metų amžiaus vaikams. Juose aprašomi parodoje eksponuojami M.K.Čiurlionio paveikslai vaikams ir jaunimui suprantama kalba.

Paroda „Čiurlionis: ezoterinė kelionė 1875-1911“ Milane atidaryta lapkričio 15 dieną ir veiks iki 2011 metų vasario 13 dienos.

Ši paroda – tai didžiausia kada nors Vakarų Europos šalyse eksponuota svarbiausių M.K.Čiurlionio dailės kūrinių kolekcija: 137 dailės, fotografijos darbai  ir kiti eksponatai iš M.K.Čiurlionio archyvų.


2010-11-21

Čiurlionis pristatytas straipsniu “Frankfurter Allgemeine Zeitung”

Lapkričio 18 dieną viename pagrindinių Vokietijos laikraščių “Frankfurter Allgemeine Zeitung” išspausdintas išsamus straipsnis apie M.K.Čiurlionį “Die 26-Sekunden-Mazurka” ir šiais metais pasirodžiusį “Celestial Harmonies” išleistą penkių kompaktinių plokštelių rinkinį “Visi M.K.Čiurlionio kūriniai fortepijonui“. Straipsnyje apžvelgiamas Čiurlionio kūrybinis kelias ir palikimas, jo aplinka, po jo mirties sekę kūrybos pripažinimo žingsiai, minimi Vytauto Landsbergio, Mstislavo Rostropovičiaus indėliai siekiant tarptautiniu mastu pristatyti Čiurlionio kūrybą. Taip pat labai pozityviai įvertinamas naujai pasirodęs plokštelių rinkinys, pasakojama jo atsiradimo istorija, analizuojama abiejų pianistų pateikta Čiurlionio kūrinių interpretacija.


2010-11-10

M.K.Čiurlionio darbų paroda Milano Karališkuose Rūmuose

Nuo 2010.11.15 iki 2011.02.06 Milane Palazzo Reale veiks viena didžiausių kada nors užsienyje eksponuotų M.K. Čiurlionio darbų paroda, pavadinta “Čiurlionis. Ezoterinė kelione” (Čiurlionis. Un viaggio esoterico). Iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio muziejaus Kaune į Milaną iškeliavo 73 M. K. Čiurlionio tapybos darbai, tarp jų „Rex“, „Pasaulio sutvėrimas“, „Zodiakas“, „Žvaigždžių sonata“, „Pavasario sonata“, „Karalių pasaka“ ir kiti, 67 grafikos ir fotografijos kūriniai bei muzikiniai rankraščiai. Iš viso Milane bus eksponuojama 140 Čiurlionio kūrinių.

2010 lapkričio 15 dieną vyks prezidentinis parodos atidarymas, o plačioji visuomenė kviečiama į atidarymą lapkričio 16 dieną.

Parodos Milane metu planuojami įvairūs su Čiurlionio kūryba susiję kultūriniai renginiai.


Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius