Naujienos

2020-02-11

Talentingiausiems LMTA ir VDA kūrėjams – 5000 eurų Vasario 16-osios fondo M. K. Čiurlionio vardo stipendija

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 17 d. 14 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje bus pirmą kartą teikiama M. K. Čiurlionio draugijos ir Vasario 16-osios fondo įsteigtaM. K. Čiurlionio stipendija-paskata jauniesiems kūrėjams. 

Stipendijos iniciatorė – M. K. Čiurlionio draugija, steigėjas – Vasario 16-osios fondas, finansuojantis istorinius tyrimus, valstybingumo stiprinimo ir edukacinius projektus. Pirmieji M. K. Čiurlionio stipendijos-paskatos laureatai – Vilniaus dailės akademijos (VDA) magistrantė, grafikė Viltė Žumbakytė ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentas, kompozitorius Mantvydas Pranulis.

„Jeigu trokštame savo kultūros, tai skubėkime prie jos visomis jėgomis, išsirinkdami geriausius takus. Jeigu trokštame savo muzikos, tai tegul dirba kiekvienas, kam yra suteikta kūrybos galybė, o savo darbo vaisiais tegu su broliais pasidalija“, – daugiau nei prieš 100 metų rašė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Atliepdama lietuvių muzikos ir dailės klasiko siekius, M. K. Čiurlionio draugija 2019 m. inicijavo stipendiją jauniesiems dailininkams ir muzikams ir pateikė paraišką dėl jos finansavimo Vasario 16-osios fondui. Jos tikslas –  paskatinti jaunųjų menininkų kūrybinių sumanymų ir projektų įgyvendinimą. Stipendijos dydis – 5000 eurų. Pirmąsias stipendijas pelnė VDA grafikos magistrantė Viltė Žumbakytė ir LMTA kompozicijos studentas Mantvydas Pranulis.

Kompetentinga atrankos komisija VDA – prorektorė studijoms dr. Ieva Pleikienė, Dailėtyros instituto menotyrininkė dr. Algė Andriulytė, dėstytojas Remigijus Gataveckas, M. K. Čiurlionio draugijos narys Vincas Matonis, Parodų salių „Titanikas“ vadovas dr. Vidas Poškus – rinkosi iš 23 kandidatų.

M. K. Čiurlionio draugijos stipendiją VDA laimėjo Grafikos studijų programos 2 kurso magistrantė Viltė Žumbakytė. Jaunajai menininkei stipendija skirta sukurti naujiems kūriniams, juos pristatyti individualioje parodoje „Tekstūros“ Lietuvos miestuose bei vystyti muzikinę veiklą.

Stipendijos laureatė 8-erius metus mokėsi groti fortepijonu M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir tik vėliau žengė vizualiųjų menų keliu. Kūrybinėje praktikoje – grafikos darbuose, skulptūriniuose objektuose-garso instaliacijose – ji apmąsto laiko, daugialypės tikrovės, kasdienybės temas. Tyrinėdama paviršius ir struktūras ieško būdų kaip piešiniais, garsais ar tekstais įkūnyti lėtesnes, gilesnes būsenas, kurios, autorės manymu, tampa tam tikra atsvara išorinio pasaulio greičiui. Studijų VDA metu jaunoji grafikė mokėsi Italijoje, rezidavo Vokietijoje. Šios patirtys V. Žumbakytei suteikė naujų impulsų kūrybinėms mintims vystyti – ieškoti būdų, kaip sujungti vizualinę ir muzikinę veiklą į vieną patyrimų lauką ir atrasti naujas raiškos galimybes.

LMTA buvo skelbiamas konkursas tik kompozicijos studentams. Pateiktos 4 kūrybinės paraiškos, jas vertino kompetentinga žiuri: M. K. Čiurlionio draugijos atstovas Rokas Zubovas, LMTA Kompozicijos katedros vedėjas prof. Vaclovas Augustinas, LMTA Kompozicijos katedros dėstytojai dr. Jonas Jurkūnas ir Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas dr. Mykolas Natalevičius, LMTA Meno centro vadovė Ana Ablamonova.

M. K. Čiurlionio stipendija-paskata paskirta Skaitmeninių technologijų specializacijos II kurso studentui Mantvydui Pranuliui 12-os dalių etnokosmologinio garsinio veiksmo „S’Anatomia / Ženklai“ įgyvendinimui. M. Pranulis yra ir kompozitorius, ir atlikėjas. Su savo suburtu ansambliu „Brave Noises“ 2015 m. laimėjo „Vilnius Jazz Young Power“ konkursą ir geriausio instrumentininko prizą. 2017 m. Klaipėdos džiazo festivalyje su grupe „Allergy+“ tapo konkurso „Jazz talentai“ nugalėtoju. M. Pranulis rašo garso takelius kinui, kuria muziką teatro spektakliams.

Pasak M. K. Čiurlionio draugijos pirmininko Sauliaus Valiaus: „Inicijuodami šią stipendiją tikime, kad Lietuvos rytojus – tai kūrybingas ir savo talentus abiejose Akademijose (VDA ir LMTA) lavinantis jaunimas, kuriam nuoširdžiai rūpi savo šalies kultūros ir identiteto išsaugojimas bei atkaklus naujų kūrybinių kelių siekis. Viliamės, kad stipendijos paskatins susimąstyti ir apie artėjantį M. K. Čiurlionio 150 metų jubiliejų bei prisidės prie solidžios šventinės programos kūrimo.“

UAB Koncernas „MG Baltic“ Vasario 16-osios fondui paskyrė milijoną eurų. Fondo tarybą, kuri vertina paraiškas, sudaro visuomeniniais pagrindais dirbantys istorijos ir didelių projektų bei finansų valdymo patirties turintys specialistai. Paraiškas pateikti galima www.vasario16fondas.lt užpildžius formą ir atsiuntus ją el. paštu v16@mgbaltic.lt.

LMTA ir VDA informacija
2020 02 10


2019-12-20

Išmanus būdas pažinti Čiurlionį Vilniuje – nauja mobilioji programėlė

Atrodo, kad Vilnių pažįstate puikiai? Norėtųsi į sostinę pažvelgti nauju kampu? M. K. Čiurlionio namai, kartu su tarptautiniais partneriais vykdydami projektą „Europos muzikos takai“, pristato naują Vilniaus ir Čiurlionio pažinimo perspektyvą – mobiliąją programėlę, vedančią šio lietuvių kompozitoriaus ir dailininko pėdsakais sostinėje. 

Įvairūs muzikiniai takai populiarūs daugelyje pasaulio šalių, o, po truputį, tokia kultūrinio turizmo forma populiarėja ir Lietuvoje. Neseniai buvo pristatytas M. K. Čiurlionio kelias, vedantis per visą Lietuvą ir joje esančias su Čiurlioniu susijusias vietas. Savo ruožtu, nauja mobilioji programėlė skirta detaliai pažinčiai su sostinės vietomis, vienaip ar kitaip susijusiomis su genialiojo menininko biografija. 

Ar žinote, kurioje vietoje įvyko Čiurlionio ir jo būsimos žmonos Sofijos Kymantaitės aktorinis debiutas? Kur padaryta žymioji Čiurlionio portretinė nuotrauka? O kur menininkas lankė lietuvių kalbos pamokas? Kokią vietą klajonėms su mylimąja Čiurlionis pasirinko paskutiniam vakarui, prieš išsikeliant iš Vilniaus? Tai tik dalis klausimų, į kuriuos atsakymus pateikia mobilioji programėlė. 

„Šios programėlės mintis gimė siekiant pripildyti miestą žmogiškos šilumos. Kartais atrodo, kad kūrėjas tampa artimesniu, supratus, kad esi jam daug kuo tapatus: aplinka, jausmais, kasdiene buitimi. Programėlėje norėjome pažymėti visas su Čiurlioniu susijusias Vilniaus miesto vietas. Tai ne vien architektūros objektai: programėlėje rasite ir Čiurlionio su Sofija pasivaikščiojimų, ir idėjų, kurias aktyviai puoselėjo Čiurlionis, realizacijos vietas. Vilnius tapo nepaprastai svarbiu miestu Čiurlionio gyvenime dėl čia bundančio lietuvių tautinio sąmoningumo, kuriam nuo pat pradžių jis pats buvo neabejingas. Nemažiau svarbus Čiurlioniui Vilnius ir tuo, kad būtent čia jis sutiko savo pagrindinį sielos draugą ir kūrybos bendražygį – rašytoją S. Kymantaitę“, – apie naują iniciatyvą geriau pažinti vilnietišką M. K. Čiurlionio praeitį pasakoja M. K. Čiurlionio namų direktorius Rokas Zubovas.

Nemokamą mobiliąją aplikaciją atsisiuntę žmonės kviečiami apsilankyti 22 skirtingose Vilniaus vietose, vienaip ar kitaip susijusiose su M. K. Čiurlionio gyvenimu. Maršrutas neapsiriboja vien tik senamiesčiu – jis veda ir į geležinkelio stotį, ir į Antakalnio rajoną, o ir kitas sostinės vietas. Kiekviena stotelė susieta ne tik su išsamiu pasakojimu, bet ir archyvine medžiaga – nuotraukomis, koncertų afišomis, paveikslų reprodukcijomis. Visą kelionę, be abejo, lydi, Čiurlionio muzikiniai kūriniai. 

„Europos muzikos takai“ – tai bendras Čiurlionio namų ir partnerių iš Norvegijos ir Vokietijos projektas. Trejus metus vyksiančių jo veiklų centre – kompozitoriai Edvardas Griegas, Clara Schumann ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Projekto renginiuose, kurie apima koncertus, parodas, ekskursijas, forumus ir diskusijas, nagrinėjami šių menininkų kultūriniai ryšiai, užsimezgę per bendrą, nors ir skirtingu laiku išgyventą, Leipcigo kultūrinę aplinką.

Šiuo metu programėlės turinys pristatomas keturiomis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų ir lenkų. Ateityje planuojama pridėti vertimą ir vokiečių kalba.

  • Programėlės idėjos autorius Rokas Zubovas.
  • Tekstus parašė, archyvinės medžiagos klausimais konsultavo Nida Gaidauskienė.
  • Vaizdus atrinko Rimantė Sodeikienė.
  • Programėlės dizaineris ir programuotojas Jonas Lekevičius.
  • Programėlei fotografavo ir vaizdus techniškai paruošė Akvilė Anglickaitė.
  • Duomenis sukėlė ir techniškai pritaikė Kazimieras Momkus.
  • Tekstus į anglų kalbą vertė Jekaterina Novotorova, anglų kalbos redaktorius Rimas Čuplinskas.
  • Tekstą į vokiečių kalbą vertė Auksė Noreikienė, vokiečų kalbos redaktorius Rimas Čuplinskas.
  • Tekstą į rusų kalbą vertė Viktorija Dubininienė, rusų kalbos redaktorė Liuda Kašina.
  • Tekstą į lenkų kalbą vertė Laurynas Candravičius ir Paweł Wójcik, lenkų kalbos redaktorė Beata Baublinskienė.

Mobilios programėlės „Čiurlionio Vilnius“ kūrimą parėmė Lietuvos kultūros taryba, programa „Creative Europe“, UAB „Viasana“.

Mobilią programėlę „Čiurlionio Vilnius“ sukūrė ir už jos turinį atsako BĮ „M. K. Čiurlionio namai“. Visos teisės saugomos įstatymo. Kopijuoti ir platinti programėlėje pateikiamus tekstus, vaizdus ir muziką draudžiama. Pažeidėjams numatytos griežtos sankcijos.

Programėlę galite parsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“. Ieškokite Čiurlionis in Vilnius arba Čiurlionio Vilnius.


2019-12-10

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: korespondencija 1892–1906

Naujausiame leidinyje “Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: korespondencija 1892–1906” lenkų ir lietuvių kalbomis pirmą kartą skelbiama visa Mikalojaus Konstantino Čiurlionio korespondencija.

Sudarytojai: Radoslav Okulicz-Kozaryn, Nijolė Adomavičienė, Petras Kimbrys, lenkų-lietuvių k. vertėja Beata Piasecka, lietuvių-lenkų k. vertėjas Petras Kimbrys.

Leidėjas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus.

Knyga jau greitai pasirodys knygynuose ir internetinėse knygų parduotuvėse!


2019-11-20

Belgijos kamerinio instrumentinio ansamblio „Kugoni trio“ koncertas Vilniuje

M. K. Čiurlionio namai bendradarbiaudami su Belgijos ambasada Varšuvoje ir Lietuvos dailės muziejumi pristato vieną įdomiausių šiandienos Belgijos kamerinio instrumentinio ansamblio „Kugoni trio“ koncertą, kuris vyks š. m. lapkričio 26 d. (antradienį) 19 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4). Koncertas nemokamas.

Atlikėjai:
Nicolas Dupont (smuikas)
Kurt Bertels (saksofonas)
Bert Koch (fortepijonas)

Programoje:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)
Two Pieces – I. Andante Sostenuto, II. Agitato

Zita Bružaitė (1966)
Elegija (arr. for the Kugoni Trio, 2019)

Jan Van Damme (1965)
Sonate à la mémoire d’Henri Dutilleux – II. Tangible (2016) (dedicated to the Kugoni Trio)

Astor Piazzolla (1921-1992)
Cuatro Estaciones Porteñas – Otoño Porteño (arr. Kugoni Trio)

Piet Jozef Swerts (1960)
Retro (2019) (dedicated to the Kugoni Trio)

Dimitri Shostakovich (1906-1975)
Five pieces for two violins and piano (arr. Kugoni Trio)

Jeroen D’hoe (1968)
Prayer (2018) (dedicated to the Kugoni trio)

Jan Van Landeghem (1954)
Ling Yow Chee Chee Chee (2016) – III. Verbosonia (dedicated to the Kugoni Trio)

Daugiau informacijos apie renginį galite skaityti www.mkcnamai.lt


2019-11-11

Lietuvos chorinės muzikos pristatymas Vermonto valstijoje, JAV

Š. m. lapkričio 23 dieną, Berlingtono mieste, Vermonto valstijoje (JAV) Burlington Choral Society atliks muzikinę programą skirtą Lietuvai “Baltijos širdies plakimas” (angl. Baltic Heartbeat). Programą sudaro Lietuvos chorinės muzikos tradiciniai, šiuolaikiniai ir sakraliniai kūriniai. Programos metu taip pat bus atliktas ir M. K. Čiurlionio kūrinys De Profundis.

Tai jau trečioji programa skirta Baltijos šalių muzikinei tradicijai pristatyti. 2015 metais šis choras pristatė estų programą, o 2018 m. pavasarį – latvių.

Daugiau informacijos galite skaityti ČIA.


2019-09-18

M. K. Čiurlionio 144-ojo gimtadienio minėjimas Maskvoje

Š. m. rugsėjo 27 d. 18 val. Maskvos Užsienio literatūros bibliotekoje, kurios Atriume stovi M. K. Čiurlionio biustas, bus minimas Lietuvos kompozitoriaus, menininko 144-ąsis gimtadienis.

Vakaro metu kamerinio orkestro Musica Viva muzikantai atliks M. K. Čiurlionio 1901 m. kvartetą. Taip pat bus galimybė pamatyti ir dailininko Anapoje darytų nuotraukų parodą.

Šio projekto partneris M. K. Čiurlionio namai, Vilniuje.

Daugiau informacijos apie šį renginį skaitykite ČIA.

#MKČgimtadienis


M. K. Čiurlionio Diptikas PRELIUDAS. FUGA pristatomas Fundació Joan Miró Barselonoje

Šių metų spalio 26 dieną Barselonoje Joan Miró fondo muziejaus parodoje „Garso menas?“ kartu su kitais devyniolikto amžiaus pabaigos ir  dvidešimto amžiaus pradžios garsiausiais menininkais bus pristatytas ir Mikalojaus Kostantino Čiurlionio diptikas „Preliudas. Fuga“.

Parodoje nagrinėjama, kaip XIX a. pab. ir XX a. prad. daugelis dailininkų, vizualiųjų menų kūrėjų naudodamiesi įvairiomis strategijomis kūrė nuorodas į garsą ir muziką. Savo ruožtu taip pat nagrinėjama vaizduojamojo meno įtaka šiuolaikinėms muzikinėms praktikoms ir svarstoma, kaip keli kompozitoriai ir dailininkai pavertė muzikos partitūrą eksperimentavimo ir performatyvumo erdve. Be to, parodoje nagrinėjama garso patirtis, skirta visam kūnui, ir gilinamasi į konceptualius tylos aspektus. Galiausiai, tai kviečia lankytoją suabejoti termino „garso menas“ pagrįstumu, atrenkant kūrinius, kuriuos per pastaruosius dešimt metų sukūrė kelių kartų ir disciplinų menininkai.

Paroda vyks nuo š. m. spalio 26 d. iki 2020 m. vasario 23 d.

Daugiau apie parodą galite skaityti ČIA.


2019-09-17

M. K. Čiurlionio triptikas „Karalaičio kelionė” pristatytas Ispanijoje

M. K. Čiurlionis, 1907, Triptikas „Karalaičio kelionė“

Šiuo metu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio triptikas „Karalaičio kelionė“ yra Ispanijoje – neseniai pasibaigusi paroda „Mėlyna. Modernizmo spalva“ , kuri vyko Caixaforum–Sevilla nuo gegužės 2 dienos iki rugpjūčio 25 dienos, perkeliama ir rugsėjo 26 d. atsidarys Saragosoje.

Daugiau informacijos apie parodą skaitykite ČIA.


2019-09-04

Fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas pristato naujausią fotografijų knygą „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“

Rugsėjo 10 dieną 18 val. Čiurlionio namuose, Vilniuje fotomenininkas, nacionalinės premijos laureatas, fotografijos istorikas Stanislovas Žvirgždas pristato šiais metais išleistą fotografijų knygą „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“.

Fotografas knygoje įprasmino M. K. Čiurlionio gyvenimo Vilniuje akimirkas, lankytinas vietas, kurių svarbą istoriškai pagrindžia greta savų fotografijų pateikdamas Čiurlioniui artimų žmonių atsiminimų ištraukas, atvirukus, archyvines nuotraukas.

Fotografijos istorikas S. Žvirgždas šioje knygoje itin puikiai pristato Čiurlionio gyvenimo ritmą kalbėdamas apie visus jo gyvenimo aspektus: muzikavimą, dalyvavimą posėdžiuose, kur rėmino savo paveikslus, nuo kokių aukštumų žvalgėsi į miestą, kur mokėsi lietuvių kalbos ar fotografavosi.

Daugiau informacijos apie šį renginį galite skaityti www.mkcnamai.lt arba sekti naujienas Facebook paskyroje @MKCnamai


2019-07-23

M. K. Čiurlionio muzikos festivalis Palangoje – nuo Čiurlionio iki improvizacijų

2019 m. liepos 3-13 dienomis Palangoje vyko VII tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis.

Festivalio organizatoriai VšĮ „Klasika LT“ pristatė pasaulinio lygio atlikėjus iš Danijos, Ispanijos, Italijos ir žymiausius Lietuvos muzikus. Festivalio metu koncertavo tokie pianistai kaip Eloisa Cascio, Sofya Gulyak, Petras Geniušas ir Paulius Andersson, fleitininkas Fernando Raña Barreiro, styginių kvartetas „Art Vio“, tenoras Mindaugas Jankauskas ir sopranas Vilija Kuprevičienė, violončelininkas Alexander Ramm su pianistu Dariumi Mažintu, jaunieji talentai su Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos orkestru, diriguojamu Manto Juozo Jauniškio ir kt.

Festivalį vainikavo jungtinis projektas – pokalbis su Vytautu Landsbergiu bei M. K. Čiurlionio kūrinių motyvais improvizuojantys saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistė Aleksandra Žvirblytė.

Daugiau informacijos www.diena.lt


Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius