Čiurlionis ir pasaulis. Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VI / Čiurlionis and world. Aesthetics and philosophy of art studies VI

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė | Editor: Salomėja Jastrumskytė

1, Lietuvos kultūros tyrimų institutas | Publisher: Lithuanian culture research institute, 2019, ISBN 978-609-8321-16-8

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius