Mikalojus Konstantinas Čiurlionis:
The Complete Piano Music, vol. 1

Nikolaus Lahusen, piano

Celestial Harmonies, 13184-2, 1999

Fuge c-moll, 1902 VL 219, Op. 10,1 2:35
Präludium b-moll, 1899 VL 169, Op. 3,1 2:39
Humoreske g-moll, 1899 VL 162, Op. 3,2 2:46
Präludium f-moll, 1899 VL 164, Op. 3,4 1:34
Mazurka h-moll, 1902 VL 236, Op. 3,3 1:34
Fuge fis-moll, 1902 VL 233, Op. 10,2 4:00
Nocturne fis-moll, 1900 VL 178, Op. 4,1 3:30
Impromptus fis-moll, 1900 VL 181, Op. 4,2 5:57
Präludium Fis-dur, 1901 VL 184, Op. 6,1 2:22
Nocturne cis-moll, 1901 VL 183, Op. 6,2 3:05
Fuge h-moll, 1902 VL 224, Op. 10,3 4:35
Präludium h-moll, 1904 VL 254, Op. 16,1 0:45
Präludium h-moll, 1904 VL 259, Op. 16,2 0:39
Präludium d-moll, 1904 VL 256, Op. 16,3 3:10
“Eintracht”, 1904 VL 255, Op. 16,4 0:50
3 Präludien b-moll über ein Thema 5:55
VL 271, 1905 VL 271, Op. 20,1 1:23
VL 270, 1905 VL 270, Op. 20,2 2:28
VL 269, 1905 VL 269, Op. 20,3 2:01
“Besacas”-Variationen, 1904-1905 VL 265, Op. 18 8:15
Fuge e-moll, 1902 VL 226, Op. 10,5 2:46
Präludium d-moll, 1906 VL 294, Op. 21,1 0:57
Präludium d-moll, 1906 VL 295, Op. 21,2 2:09
Präludium d-moll, 1906 VL 296, Op. 21,3 0:37
Präludium d-moll, 1906 VL 297, Op. 21,4 0:47
Choral-Fuge a-moll, 1902 VL 227, Op. 10,4 3:55
Präludium d-moll, 1908 VL 325, Op. 31,1 1:45
Präludium d-moll, 1908 VL 322, Op. 31,4 1:14
Präludium C-dur, 1909 VL 327, Op. 31,2 1:02
Präludium C-dur, 1909 VL 328, Op. 31,3 1:21

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius