MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS 1875–1911

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras/ The Lithuanian State Symphony Orchestra
Dirigentas/ Conductor Gintaras Rinkevičius

Jūratė Landsbergytė, vargonai/ organ

M.K.Čiurlionio kvartetas/ M.K.Čiurlionis Quartet
Rimantas Šiugždinis, I smuikas/I violin
Jonas Tankevičius, II smuikas/ violin II
Aloyzas Grižas, altas/ viola
Saulius Lipčius, violončelė/ cello

Aleksandra Juozapėnaitė-Esmaa, fortepijonas / piano

Choras/ Choir JAUNA MUZIKA
Dirigentas/ Conductor Vaclovas Augustinas

Vilniaus plokštelių studija/ Semplice VSSECD003–6, 2000

I CD Simfoninės poemos/ Symphonic poems VSSECD003
Miške/ In the Forest VL 1 18:22
Jūra/ The Sea VL 5 36:56
II CD Fugos/ Fugues; Styginių kvartetas/ String Quartet VL 83 VSSECD004
Fuga/ Fugue VL 219 2:33
Fuga/ Fugue VL 86 5:08
Fuga/ Fugue VL90 2.16“
Fuga/ Fugue Kyrie eleison VL 19
Fuga-choralas/ Fugue –Choral VL 227 4.20“
Fuga/ Fugue VL 223 2.46“
Fuga/ Fugue VL 345 7.07
Styginių kvartetas/ String Quartet VL 83 20.23“
1.Allegro moderato
2. Andante
3. Menuetto
III CD Kūriniai fortepijonui/ Piano Works
Ekspromtas/ Impromptu VL 181 3.45“
Noktiurnas/Nocturne VL 183 3.34“
Preliudas/ Prelude VL 187 1.22
Preliudas/ Prelude VL 254 0.51“
Preliudas/ Prelude VL 257 2.22“
Variacijos „Sefaa Esec“ tema / Variations on the Theme Sefaa Esec VL258 6.34“
Basso ostinato VL 267 1.29
Lakštingala/ The Nightingale VL 268 1.04“
Trys pjesės viena tema/ Three Pieces on One theme VL271, VL 270, VL 269
Rudenėlis/ Autumn VL294 0.51
Preliudas/ Prelude VL 295 1.45
Preliudas/ Prelude VL 295 0.03“
Jūra. Mažų peizažų ciklas/ The Sea. Cycle of Small Landscapes VL317 8.02“
Preliudas/ Prelude VL 325 2.13“
Preliudas/ Prelude VL 327 1.11“
Preliudas/ Prelude VL 335 1.52“
Preliudas/ Prelude VL 338 2.23“
Preliudas/ Prelude VL 339 1.28“
Preliudas/ Prelude VL 342 1.08
Šventas Dieve/ Oh, Holy Lord VL 343 2.24
Preliudas/ Prelude VL 344 1.10
IV CD Liaudies dainos chorams/ Folk Songs fot Choirs
Oi, giria giria/ Oh Forest, forest VL 52 2:22
Šėriau žirgelį/I was feeding my steed VL 68a 1:59
Prapuoliau, močiute/I am lost, dear mother VL58a 1:53
O čia berželis stovėjo/Abirch-tree once stood here VL 50 3:19
Kelk, dukrele/ Get up, dear daughter VL 42 1:59
Našlaitis/ Orphan VL 47a 2:04
Beauštanti aušrelė/The dawn is breaking VL 31 3:42
Aš prašiau Dievą/ I asked God VL 29 2:34
Ant kalno gluosnys/ There‘s a willow on a hill VL 289 0:52
Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai/ Those present, dear brothers of the bride VL 56 2:08
Išėjo seselė/ The sister went out Vl 37a 2:22
Sutems tamsi naktužėlė/ A dark night will fall VL 66 2:00
Anksti rytą kėliau/I woke up early in the morning VL 26 1:22
Vienam kiemely/ Ino ne little yard VL 75 0:44
Oi dariau, dariau lyteles/ I was making garden beds VL 51-51a 3:31
Našlaitėlė/ Orphan girl VL 46 2:02
Kai mes augom/ When we werw growing up VL 39a 2:31
Bėkit, bareliai/ Stretch away, fields VL 32 1:34
Anoj pusėj Nemuno/ On the other side of the Nemunas VL 27 3:20
Kareivužėlis/ Soldier VL 40 3:11
Siuntė mane močiutė/My mother sent me away VL 62 2:11
Taip toli žadėta/Primised to be married off so far away VL 71 1:29
Du broleliai stovėjo/Two brothers were standing VL 35 1:44
Vai, močiute/ Oh my mother VL 73 1:03
Dainų dainelė/ The song of sons VL 33 1:05

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius