MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS 1875–1911. Liaudies dainos chorams/ Folk Songs for Choir

Choras/ Choir JAUNA MUZIKA
Dirigentas/ Conductor Vaclovas Augustinas

Semplice VSSECD006, 2000

Oi, giria giria/ Oh Forest, forest VL 52 2.22“
Šėriau žirgelį/I was feeding my steed VL 68a 1.59
Prapuoliau, močiute/I am lost, dear mother VL58a 1.53
O čia berželis stovėjo/Abirch-tree once stood here VL 50 3.19“
Kelk, dukrele/ Get up, dear daughter VL 42 1.59“
Našlaitis/ Orphan VL 47a 2.04“
Beauštanti aušrelė/The dawn is breaking VL 31 3.42
Aš prašiau Dievą/ I asked God VL 29 2.34“
Ant kalno gluosnys/ There‘s a willow on a hill VL 289 0.52“
Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai/ Those present, dear brothers of the bride VL 56 2.08
Išėjo seselė/ The sister went out Vl 37a 2.22“
Sutems tamsi naktužėlė/ A dark night will fall VL 66 2.00“
Anksti rytą kėliau/I woke up early in the morning VL 26 1.22“
Vienam kiemely/ Ino ne little yard VL 75 0.44“
Oi dariau, dariau lyteles/ I was making garden beds VL 51-51a 3.31
Našlaitėlė/ Orphan girl VL 46 2.02“
Kai mes augom/ When we werw growing up VL 39a 2.31“
Bėkit, bareliai/ Stretch away, fields VL 32 1.34“
Anoj pusėj Nemuno/ On the other side of the Nemunas VL 27 3.20“
Kareivužėlis/ Soldier VL 40 3.11“
Siuntė mane močiutė/My mother sent me away VL 62 2.11“
Taip toli žadėta/Primised to be married off so far away VL 71 1.29“
Du broleliai stovėjo/Two brothers were standing VL 35 1.44“
Vai, močiute/ Oh my mother VL 73 1.03“
Dainų dainelė/ The song of sons VL 33 1.05“

Sistema ir dizainas: Jonas Lekevičius